Les escoles de Barcelona fomenten l’esport per aprendre a conviure

La pràctica de l’esport és quelcom necessari per al desenvolupament físic de les persones, adaptant sempre l’activitat a l’edat per tal de no posar en perill el creixement adequat dels ossos i els músculs o, en la maduresa, el manteniment de la salut. Per això, és molt important treballar des de les escoles barcelona.

Però els beneficis de l’exercici no són només físics, sinó també mentals, i especialment quan som petits ens ajuden a establir vincles amb els altres, a més d’ensenyar-nos valors com la solidaritat i el respecte, que ens són útils en tots els àmbits de la vida a mesura que anem creixent, com també ho són altres valors que s’ensenyen òptimament a través de l’esport com ara la cultura de l’esforç, la humilitat en resultar guanyadors i l’acceptació, la recuperació i la voluntat de continuar lluitant en cas que no ho aconseguim.

Ajuda de l’Ajuntament de Barcelona

En aquest sentit és interessant la iniciativa o programa Aprenem Esportivament i Eines per a la Convivència, que va posar en marxa l’Ajuntament de Barcelona el 2012 per tal de convertir l’esport en una eina que faciliti la cohesió social.

Per una banda s’incideix en el foment de l’inici de la pràctica esportiva per al grup d’edat més jove, de manera que els infants s’introdueixin al món de l’esport i l’exercici físic, i per l’altra hi ha el Pla Adolescents i Esport, que té un altre nivell de profunditat: es tracta d’apel·lar als adolescents que han deixat d’estudiar però tampoc no han trobat feina, i es busca que amb l’esport com a motivador per a tornar a estudiar, tant en el sentit d’especialitzar-se laboralment en l’ensenyament de l’esport i acabar fent de monitors com en el de recuperar les classes normals, atès que el programa està dissenyat per a convertir en escenari de la pràctica esportiva els mateixos centres educatius, amb altres equipaments municipals com a suport en casos necessaris.

L’esport com a eina de convivència pretén aconseguir que aquells infants i adolescents que per raó d’origen o situació familiar es troben en risc d’exclusió trobin un espai de relació amb altres persones d’edats similars i, d’aquesta manera, se sentin menys desplaçats, al mateix temps que, en oferir-los aquest oci alternatiu, s’intenta evitar que es dediquin a activitats perilloses, delictives o que ocasionin molèsties a la resta de ciutadans.

Tot això a banda del potencial que té l’esport per a unir, gràcies al treball en equip, la celebració conjunta de la consecució d’objectius i el suport mutu en cas contrari,comunitats d’orígens diversos. Amb això es fomenta també el respecte a la diversitat, es normalitzen les relacions entre persones d’ètnies diferents i es combaten el racisme i les idees preconcebudes sobre altres ètnies i situacions socioeconòmiques en qualsevol direcció.

De retop, a més, amb l’organització de competicions esportives, que és una de les línies d’actuació del programa de l’Ajuntament, es pot aconseguir fàcilment la creació d’una consciència identitària de grup i de barri alhora que a través d’aquestes competicions s’entra en contacte amb altres zones de la ciutat.